Evropská dobrovolná služba (European Voluntary Service - EVS) je projekt Evropské unie, který umožňuje zájemci, aby po určitou dobu, nejčastěji 6 až 12 měsíců, pracoval jako dobrovolník v cizí zemi.

Tento server přináší podrobné informace o tom co je EVS a jaké možnosti skýtá, případně které projekty na ni navazují.

Dále představuje podrobné ponejvíce praktické informace o jednotlivých zemích, ve kterých je možné díky EVS pobývat. Informace, které lze využít a pomocí nichž může být život v cizí zemi snazší, příjemnější, zajímavější a lehčí.


Novinky

No item found


více novinek